DEK systémy

Montáž prístupových a komunikačných systémov

Služby a doplnky

Služby
Montáž DEK systému

Pre správnu funkciu DEK systému je dôležitá jeho správna montáž. Zlou montážou znížime správnosť jeho funkcie a v neposlednom rade skrátime aj jeho životnosť. Naša firma vám ponúka odbornú montáž s použitím „ know how „ Montáž bude vykonaná na základe cenovej ponuky, ktorá je tvorená našou firmou a zákazníkom. V cenovej ponuke má zákazník už zahrnuté naprogramovanie DEK kľúčov v požadovanom množstve, zabezpečenie komponentov proti krádeži a komplexné poradenstvo.

Servisné služby
Záručný servis

Firma poskytuje na systémy zákonnú 24 mesačnú záručnú dobu. Ďalej poskytujeme záručný servis do 24 až 48 hod. od nahlásenia poruchy. Prístupové systémy DEK sú vyvinuté tak, aby slúžili dlhú dobu s minimálnymi nárokmi na údržbu . Avšak tak ako pri iných druhoch výrobkov, ktoré sú vystavené vplyvom počasia a sú každodenne niekoľkonásobne používané ,sa môže neprevádzanie údržby nepriaznivo prejavovať na ich správnej funkčnosti.

Pozáručný servis

Zo skúsenosti vieme, že napriek jednoduchosti údržbových prác sa často nevykonávajú pravidelne a to môže viesť k nesprávnej funkčnosti systému. Naša firma vám ponúka tiež pozáručný servis a údržbové práce. Medzi základné údržbové práce patria hlavne:

- skontrolovanie správnej funkcie zatvárania a prípadné nastavenie
- očistenie EMZ od nečistôt a následné premazanie vhodným prípravkom
- skontrolovanie správnej funkčnosti DEK zariadenia

Tieto práce je vhodné prevádzať aspoň 1-krát ročne, čím prispejeme ku správnej a dlhšej funkčnosti systému. Takýto servisný zásah vykonávane po dohode s odberateľom v najbližšom možnom termíne.

Doplnky

Ku systému DEK vám môžeme dodať a odborne namontovať.
Ponúkame :
- modul na tiché zatváranie dverí – „ firemné know how „
- samozatvárač –spoľahlivosť zatvárania konštantne od -30 ºC až do +45 ºC
- madlo na dvere – rozteč 350 mm, priemer 32 mm v prevedení chróm

Valid XHTML 1.0 Strict!   Valid CSS!